+45 29 72 61 17

Campaign Automation

Sæt jeres ClickDimensions kampagner på autopilot

ClickDimensions kampagneautomation giver jer mulighed for at oprette dynamiske, personlige og målrettede marketingkampagner, baseret på jeres kunders adfærdsmønstre.

CampaignAutomation-WebsiteAnimation

Træk – Slip – automatisering

Med ClickDimensions “Campaign Automation Builder” kan I via simple Træk-og-Slip elementer opsætte automatiserede kampagne-flows.

Det kræver ingen CRM kendskab at komme i gang. I starter med at opsætte en række af forskellige triggere, der skal igangsættes efter bestemte handlinger.

I kan sende relevante E-mails til marketingslister og automatisk lede den enkelte modtager ind i et brugertilpasset flow.

Strømlin salg med nurture kampagner

Automatiske flows er en enkelt måde at holde jeres leads og kontakter aktiveret i et bestemt salgsspor, uden at salg behøver at bruge unødig tid. Marketingafdelingen kan ud fra salgsafdelingens viden opsætte automatiske flows, der er tilpasset bestemte typer leads eller kontakter, som endnu ikke er helt købsklare.

Så snart et emne, der følger et nurture flow, viser købstegn eller på anden måde reagerer, kan det udløse automatiske handlinger i salgsafdelingen.

Det giver salgsafdelingen mulighed for at koncentrere sig om de rette salgsmuligheder og samtidig sikre, at alle andre kundeemner i salgstragten følges og overvåges.

kombiner forskellige aktiviteter og skab stærke automatiske kampagner

I kan sammensætte flere forskellige aktiviteter i én automatisk kampagne

Områder der er værd at fremhæve

Start en Automation fra en E-mail eller en Webform

Igangsæt automatisk en bestemt handling når en kontakt udfylder en bestemt webform eller interagerer med en e-mail.

Tilføj enkeltpersoner til automatiseringer

Når et automatisk flow er aktiveret kan salgsafdelingen på enkel vis tilføje leads eller kontakter de er i dialog med direkte fra informationerne på den enkelte kontakt i CRM.

Kør automatisk kampagner på jeres marketingslister i CRM

I kan opsætte flows der automatisk igangsættes når en kontakt eller lead tilføjes en marketingsliste i CRM.

Send deltagerne i forskellige retninger baseret på deres valg og handlinger

Udnyt erfaringerne i salg til at bestemme hvilke vej I gerne vil lede leads og kontakter. Baseret på deres valg og handlinger følger de en bestemt retning – kun hvis de opfylder bestemte betingelser fastsat i salgsafdelingen.

Kommuniker på rette tidspunkt

Sørg for at kommuniker på rette tidspunkt og sæt jeres flow på “time-out” indtil det rigtige tidspunkt indtræffer. I kan indstille flowet til at vente minutter, timer, dage, uger eller måneder før I fortsætter kommunikationen.

Hvis jeres virksomhed har styr på kundernes købsflow og indhold på jeres website kan der sammensættes nogle utrolige effektive salgsflow.

Statistik i “Campaign Automation Builder”

I ClickDimensions kampagneautomation har I mulighed for at se antallet af deltagere, der i øjeblikket er i et automationflow samt antallet af deltagere, der har gennemgået hvert trin.