+45 29 72 61 17

Gennemgang af ClickDimensions Online Survey Editor

ClickDimensions giver dig mulighed for at oprette dine egne spørgeskemaundersøgelser i CRM, som samler alle data fra indsendte undersøgelser i dit system.

Vi vil i dette blog post gennemgå, hvordan man opretter et undersøgelse i ClickDimensions sammen med en detaljeret gennemgang af, hvilke muligheder der er i Survey Editoren.

Guide: Opret en Web Content Record til dit survey

Du opretter en ny Web Content Record ligesom, hvis du skulle oprette en ny form:

Web and Events > Web Content > + New

Nu åbner en ny Web Content Record, som du skal bruge til at oprette din undersøgelse.

 

Du skal udfylde eller tage stilling til følgende felter:

Name: Dette er referencenavnet for undersøgelsen. Du kan f.eks. bruge titlen på den side, der vil indeholde undersøgelsen – for eksempel ‘Giv din feedback’.

Type: Vælg Survey fra drop-down menuen.

Domain: Vælg det domæne, du vil bruge til din undersøgelse. 

Survey Editor Type: Dette er feltet, der bestemmer, hvilken editor der skal bruges til at designe undersøgelsen. Her skal du vælge Online Surveys.

Create New Visitor As: Dette felt tager stilling til, om anonyme besøgende, der udfylder spørgeskemaet, skal oprettes som Lead eller Contact, hvis deres e-mail ikke matcher en eksisterende record.
OBS.: Hvis feltet efterlades tomt, vil formularen automatisk behandle det som, at feltet er indstillet til ’Lead’.

Category: Dette felt er påkrævet, og er som standard sat til Marketing, men du kan ændre værdien ved at bruge drop-down menuen (du kan vælge mellem følgende: Marketing, HR og Other). 

Campaign: Dette felt er valgfrit. Hvis du linker en CRM-kampagne til din undersøgelse, vil alle tilknyttede Posted Survey records blive knyttet til den kampagne, du har angivet. 

Web Responsive: Dette felt er automatisk udfyldt med værdien Ja. Ønsker du ikke, at din undersøgelse skal være responsiv, kan du deaktivere det ved at ændre værdien til Nej.

Lead Generation Form: Dette felt er påkrævet og indstillet til Ja som udgangspunkt. Dets primære formål er til brug i ClickDimensions Intelligent Dashboards, men du kan ligeledes bruge det i en avanceret søgning (vær dog opmærksom på, at det bliver ikke vist på related Posted Surveys).

 

Når alle de nødvendige oplysninger er indtastet, skal du klikke på Save.

 

Gennemgang af designmuligheder i Survey editoren

Klik på knappen Design for at åbne editoren.

 

I Designeren vil du se følgende:

1. Toolbox med spørgsmål
2. Survey Designer fane
3. Test Survey fane
4. Survey Logic fane
5. Primære Arbejdsområde
6. CSS Editor
7. Farvemuligheder
8. Handlinger / Actions
9. Indlejringsmuligheder
10. Egenskaber 

Toolbox med spørgsmål

Toolboxen indeholder alle de spørgsmålstyper, man har mulighed for at bruge i sin undersøgelse. For at tilføje et spørgsmål, kan du trække det ind på den ønskede placering, eller nøjes med at klikke – så bliver spørgsmålet lagt ind nederst på siden.

Når først et spørgsmål er tilføjet, kan man ændre dets egenskaber. Egenskaberne ændres under Properties, som dukker op ude til højre, når man klikker på et af de tilføjede spørgsmål.

Survey Designer fane

Fanen Survey Designer er den primære fane i Survey Editoren, som er det vindue, editoren også åbner op i. Det er herinde, man har mulighed for at designe og redigere sin undersøgelse.

Test Survey fane

Test Survey Fanen giver dig mulighed for at forhåndsvise din undersøgelse, som deltagerne vil se den.

 

Du har mulighed for at vise/skjule usynlige elementer for at sikre, at den tilføjede logik virker, som den skal. Du har ligeledes mulighed for at se din undersøgelse på forskellige enheder, så du kan tjekke kompatibiliteten på forskellige enheder.

Survey Logic fane

Fanen Survey Logic giver dig mulighed for at få bestemte handlinger udført automatisk, når konkrete betingelser er opfyldt.

 

Handlingerne udføres, hvis betingelserne er opfyldt. De mulige handlinger er:

Question visibility: Indstil et spørgsmål til at være synligt (dette spørgsmål vil altså være usynligt, indtil betingelserne er opfyldt).

Question enable/disable: Aktiver/deaktiver et spørgsmål.

Question optional required: Indstil et spørgsmål til at være påkrævet, hvis bestemte kriterier er opfyldt (det vil altså være ikke-påkrævet for andre, hvor kriterierne ikke er opfyldt).

Complete survey: Udfyld automatisk undersøgelsen og vis deltageren ”Tak”-siden.

Set question value: Indstil værdien af et spørgsmål til den angivne værdi.

Copy question value: Denne kopierer værdien af et spørgsmål til et andet spørgsmål.

Skip to question: Springer til det angivne spørgsmål.

Run custom expression: Dette er for avancerede brugere. Denne udfører det angivne udtryk og giver derefter mulighed for at returnere værdien til et specifikt spørgsmål.

Custom ‘Thank you page’ text: Her kan du ændre teksten på siden “Tak for din deltagelse”. Denne action ændrer altså kun teksten, såfremt bestemte betingelser er opfyldt. Alle andre vil se standard-teksten.

Primære arbejdsområde

Det primære arbejdsområde er det sted, hvor undersøgelsens grundlæggende struktur og flow er sat op.

 

Øverst finder du en række knapper, som giver forskellige muligheder.

Survey Settings (1) giver dig mulighed for at tilpasse det meste af undersøgelsen grundlæggende formatering (herunder kan du lave en begrænsning, der kun giver deltagere mulighed for at besvare undersøgelsen en enkelt gang samt, hvor de bliver henvist til efter endt deltagelse blandt andre ting).

Med Add New Page (2) kan du inddele din undersøgelse i separate sider. Du kan via Page drop-down menuen hurtigt skifte til den ønskede side.

 

Du har desuden mulighed for at redigere eller ændre spørgsmålene på følgende måder:

1. Spørgsmål kan omarrangeres ved at klikke og trække det til den ønskede placering i arbejdsområdet.
2. Spørgsmål kan fjernes.
3. Spørgsmål kan få deres spørgsmålsnummer og titel vist/skjult.
4. Spørgsmål kan indstilles til at være påkrævet eller ikke påkrævet.
5. Spørgsmål kan kopieres.
6. Spørgsmål kan kopieres til værktøjskassen, hvis du gerne vil genbruge det.

CSS Editor

CSS-editoren giver dig mulighed for at style din undersøgelse yderligere ved at indtaste tilpasset CSS-kode.

Du skal dog være opmærksom på, at ClickDimensions ikke yder support, når det kommer til specialstyling og tilpasning af surveys ved brug af CSS.

Farvemuligheder

Du har mulighed for at ændre farven på din undersøgelse. Der er en række prædefinerede farver samt muligheden for at vælge din egen. Vær opmærksom på, at ændringerne er begrænsede og forudbestemte. Yderligere styling vil kræve tilpasset CSS.

 

De tilgængelige muligheder er:

– Dark Blue
– Green
– Dark Rose
– Stone
– Custom, som giver muligheden for at indsætte din egen farvekode

Handlinger / Actions

Actions knappen giver dig mulighed for at vælge en eller flere handlinger, som skal foretages, hver gang en besvarelse bliver registreret. 

 

Du har følgende muligheder at arbejde med:

Campaign Response: Hvis du har knyttet din Web Content Record til en kampagne i CRM, vil denne handling oprette et kampagnesvar i den tilknyttede kampagne.

Follow Up: Denne handling vil oprette en aktivitetspost i deltagerens Lead- eller Contact record, efter at deltageren har indsendt sin besvarelse.

Add to marketing list: Denne handling tilføjer deltageren til en specifik marketingliste (listen skal være statisk). Bemærk her, at den valgte marketingliste ikke må låses, og den skal matche deltagerens medlemstype (contact/lead), for at deltageren kan tilføjes til listen.

Remove from marketing list: Denne handling fjerner den person, der indsendte formularen, fra den eller de angivne marketinglister (disse skal være statiske), hvis han eller hun er på listen.

Team Notification: Hvis du har oprettet et team via CRM, har du også mulighed for at sende en e-mail til hvert medlem af det pågældende team, når nogen har indsendt en besvarelse på undersøgelsen.

Email Notification: Denne handling sender en e-mail til en hvilken som helst e-mailadresse og/eller CRM-bruger, som bliver angivet herunder.

Auto Responder: Denne skal vælges, hvis du gerne vil sende en e-mail til den deltager, som har besvaret undersøgelsen. Du har mulighed for at vælge mellem dine allerede oprettede e-mail templates.

Indlejringsmuligheder

Indstillingerne Embed Link giver forskellige muligheder til, hvordan du kan indlejre undersøgelsen på f.eks. din hjemmeside. 

 

Du har som udgangspunkt de samme muligheder, som når du indlejrer en ClickDimensions formular:

Custom URL: Her kan du ændre slutningen på din URL for at tilpasse linket.
Embed as Link: Du får et direkte link til den live version af din undersøgelse.
Embed as Iframe: Denne giver dig koden til at indlejre undersøgelsen som en Iframe på en side.
Embed as Widget: Denne giver dig koden til at indlejre undersøgelsen som en widget på en side.

Egenskaber

Området Properties er der hvor du har mulighed for at tilpasse de individuelle elementer. Properties dukker op ude til højre, når du klikker på det specifikke spørgsmål, som du gerne vil tilpasse.
Egenskaberne varierer for de forskellige spørgsmålstyper.

 

Du skal være opmærksom på følgende:

På grund af måden som timere og påkrævede spørgsmål fungerer, er det ikke muligt at bruge de to funktioner sammen på samme side.
Hvis du ønsker at bruge begge funktioner i din undersøgelse, kan du tilføje en timer til én side, og eventuelle påkrævede spørgsmål/captcha kan tilføjes til en separat side uden en timer.